Browsing Category

disruptions

  • In disruptions/ work

    disruptions

    שיבושים תחילתה של הסידרה שיבושים בצילומים של פירוק, חשיפה, סוג של פרפר שיוצא מהגולם. צילמתי אישה שהיא ביתה של דמות מאוד משמעותית בתחום המחול..…

    Continue Reading →