In exhibitions

Cristina

אליסיה שחף אורגת מילים ודימויים חזותיים. בספרה החדש, שהתערוכה ‘כריסטינה’ היא פועל יוצא שלה, היא נעה כדמות בדויה שרגליה נטועות במציאות, בין מקומות, זמנים וסיפורי חיים. דרך עיניה של כריסטינה, המשמשת מעין אלטר אגו של האמנית, היא לשה את המילים והדימויים הנלכדים יחד ומנסחים את ההיסטוריה הפרטית והמשפחתית שלה, חוויה של הגירה, של חושים ושל רגשות

Share

You Might Also Like