על החיים ועל המוות

קו החיים הירוק שבמוניטור נרעד כל פעם שנכנסתי לחדר. הוא ניסה להסתיר את ההתרגשות, אבל ליבו היה פתוח בפניי.
ציפורניה, פעם מטופחות, היו ארוכות ומטונפות, ארוזות בגרבי הניילון שלא הורידה כבר חודשים.