תושבי רשימות. אנפלאג.

 

 

 

 

תודה רבה-רבה לכרמל, על היוזמה ועל הערב הכייפי. כן ירבו…