דיירי הנפש

 

 

 

המציאות היא לא אחת. לכל היפוכו. לכל יש צל, אפילו לעולם, גם אם ניתן לראות אותו לחלקיק שניה משתקף בגופים אחרים בחלל.
צל המציאות כל כך זר ומוזר, שנראה כאילו נברא כתוצאה מהמגע עם המציאות עצמה.

בכל בית שוכנות ישויות אפלות שיצרנו.