הנופים שבנפש

 

 

“המבטא הוא הנפש של השפה” (דוד פרלוב)