בצילו של יום קיץ

 
 

“… בצילו של יום קיץ הולך ודועך …”

 

[אלונה קמחי]