Familial Ground

Familial Ground  היא עבודה אוטוביוגרפית, עבודה שמתהווה ומתפתחת לאורך השנים.

רפאל גולדצ’אין מספר את ההסטוריה המשפחתית שלו, זו שהולכת ונעלמת, על ידי שחזור צילומים משפחתיים.

גולדצ’אין מצלם מחדש את הצילומים, משחזר את ההעמדה, את הבגדים, את המבט, כאשר הוא עצמו ניצב במרכז התמונה, מחליף את הקרוב המת בדמותו שלו. הוא מתחפש, מדביק זקן, מרכיב משקפיים, מתאפר, פעם הוא גבר, פעם אישה. הוא לובש ופושט צורה בהתאם לצילום המקורי אותו הוא בוחר לשחזר.

הניסיון הזה של גולדצ’אן לשמר את העבר, לספר סיפור משפחתי בתמונות, סיפור על אנשים שאינם עוד בין החיים, הוא ניסיון לספר סיפור משפחתי, תרבותי, סיפור של חיים ומוות, ניסיון לשמר את האנושי שסופו כיליון ושיכחה.

גולדצ’אן מסרב להיכנע לאבדן האנושי הפרטי והכללי, לאבדן המסורת, לאבדן הזהות הפרטית של האיש והאישה המתים, מסרב לשכוח ומסרב לאפשר לשכוח לאלו הבאים אחריו. הוא עושה זאת על ידי אותה פעולה של הנצחה, אותה פעולה עצמה שאף היא מיועדת לאבדן, לשיכחה. שכן, גם הוא יישכח בחלוף הזמן, הרי הצילומים הללו יהיו בבוא הזמן עדות לאיש שהיה ואיננו עוד.

 

© Rafael Goldchain

© Rafael Goldchain

Artist Book for the Self-Portrait as Don Moises Rubinstein Krongold

b. Ostrowiec, Poland, 1902 d. Cuernavaca, México, 1980

מעניין במיוחד לראות את הסקיצות והרישומים של גולדצ’אן עם הצילום המקורי ולידו הצילום העצמי שלו בדמות המקור.

 

© Rafael Goldchain

 

© Rafael Goldchain

Self Portrait as Baruch Rubinsztajn

b. Poland, late 1800’s d. Poland, early 1940’s

בטקסט שמלווה את העבודה, כותב גולדצ’אין שתהליך הצילום הפך אותו ל”שומר הזיכרון המשפחתי והתורשתי, תהליך שבאמצעותו העבר מובא להווה כדי שבני יקח אותו לעתיד”

שחזור זה גם משחזר מסורת צילומית של צילומי פורטרט, צילומי סטודיו מוזמנים, בזמנים שצלם מקצועי היה מביא את המצולמים אליו לסטודיו או היה יוצר את אוירת הסטודיו בביתם של המצולמים. צילום בעל קודים ומוסכמות ברורים וחוזרים על עצמם. לא מדובר כאן בצילום המשפחתי המוכר לנו כיום, אלא צילום שיש בו תכנון מוקפד, העמדה, צילום שהמצולמים מתלבשים, מתאפרים, מסתרקים ומתכוננים לקראתו, סוג של טקס שמתכתב עם ציורי הפורטרטים של משפחות שיכלו להרשות לעצמן להחזיק בחצרן צייר או לשלם לו כדי שהוא ינציח אותו – בני אצולה, משפחות מלוכה.

 

© Rafael Goldchain

© Rafael Goldchain

Artist Book for the Self-Portrait as Doña Balbina Baumfeld Szpiegel de Rubinstein

b. Ostrowiec, Poland, 1903 | d. Santiago de Chile, 1964

רפאל גולדצ’אין נולד בצ’ילה בשנת 1953.

כיום מתגורר בקנדה.

 

* כשמוסיפים את המילה דון (לגברים) ודוניה (לנשים) לפני שמם הפרטי – הכוונה לציין את מעמדם המכובד.

* מילת החיבור de בספרדית מציינת את היותה אישה נשואה (בתרגום מילולי – של) כלומר, דוניה בלבינה באומפלד שפיגל (שם הנעורים שלה) de רובינשטיין (שם משפחתו של בעלה)

* כפי שניתן לראות בתאריכים, משפחתו של גולדצ’אין מקורה באירופה והיגרה לצ’ילה.