לא סחורה

הזמנה לאירוע הכרזה על הפרסומת הפורנוגראפית ביותר לשנה החולפת והענקת אות קלון לחברה המסחרית הסקסיסטית ביותר.

ביום ראשון 8 למרץ 2009 ב- 15:30

בבית ציוני אמריקה,

דניאל פריש 1, תל אביב