Traveling Dream

 

המסע של אנג’לה בייקון קידוול אל התת מודע שלה עובר דרך הניסיון שלה להבין איך הוא מייצר חלומות.

בצילומים שלה יש חומרימציאות, שלעיתים חודרים אל תוך החלומות כמו שהם, לעיתים הם לובשים צורות אחרות.

© 2008-2009 Angela Bacon Kidwell

אנגלה עוסקת בעבודה זו, כמו סוזן ברנסטיין, (עליה כתבתי לא מזמן), וכמובן כמו יוצרים רבים אחרים, בנושא החלום.

בשונה מסוזן, שבונה מצלמות, אנגלה מצלמת במצלמה רגילה“. האפקט החלומי מושג אך ורק באמצעות טכניקות צילומיות (ההעמדה של הדמויות, הקומפוזיציה, הזוית הצילומית).

אנגלה אוספת פיסות מציאות שימצאו את דרכן אל חלומותיה. היא עושה מסע מעגלי: מהמציאות אל החלום וממנו חזרה אל המציאות.

© 2008-2009 Angela Bacon Kidwell

כל צילום בסידרה הזו מספר סיפור, שאינו מכיל את כל הסיפור, אלא רק רמזים שלו. בדומה לתת מודע, שלוקח פרט אחד מהמציאות ובונה מסביבו סיפור שלם, לרוב לא קשור לפרט המקורי, לפעמים הפרט אקראי, לפעמים הוא מאירוע שהתרחש באותו יום, לפעמים מהעבר הרחוק.

צילומיה של אנגלה הם בהרבה מובנים צילומים פתוחים” – גם מבחינת הנושא וגם מבחינת הקומפוזיציות שלהם. כך, הצופה מוזמן להטעין את מה שהוא רואה בסיפורים הפרטיים שלו: למצוא להם התחלה, אמצע וסוף שמתאימים לו.

© 2008-2009 Angela Bacon Kidwell