זוטא (לינק)

דימוי שלי התפרסם היום בגיליון החדש של זוטא: חיכוך. ולא רק בגללו כדאי לבקר שם… (אבל גם)