קיפולי נייר

קארה בארר יוצרת אובייקטים פיסוליים מספרים ומצלמת אותם, באינספור וריאציות.

היא חוקרת שוב ושוב זויות שונות ומשונות, גילוי והסתרה של החומר, של התוכן, של המהות המקורית של האובייקטים שהיא מצלמת.

צבע, תנועה, נייר, חומר, אותיות, חד עד כאב ומטושטש עד איבוד התכונות החומריות של הנייר לגמרי, כמו קליידוסקופ שמפתיע כל פעם מחדש.

© Cara Barer – Fairy tale