תזכורת

היום בערב, בביתן האמנים בראשון לציון
מוזמנים !