vestales

בביקור הקצר בפריז הקדשנו יום שלם לסיבוב גלריות. ברובע ה- marais המקסים מרוכזות הרבה מאוד גלריות וחנויות של ספרי אמנות. תענוג אמיתי.

רוב הגלריות קטנות וכולן מעוצבות להפליא, בכל אחת מהן מישהו או מישהי מקבלת את פני המבקרים, מסבירה על התערוכה, מזמינה לקחת טקסט וגלויות.

אחת התערוכות המרשימות שראיתי הייתה של הצלמת המקסיקנית Flor Garduño (עם “גל” מעל ה- n, מבטאים גרדוניו), שהציגה גוף עבודות בשם vestales, בגלריה Thessa Herold.

הבתולות הווסטליות היו הכוהנות של אלת האש הרומית וסטה – מקדש שעמד בפורום בעיר רומא בתקופה העתיקה – ותפקידן היה לשמר את האש הקדושה שבערה במקדש וסטה.

הווסטליות היו הנשים היחידות ששימשו במערכת הדת הרומית, מעמדם היה יוצא דופן ברומא. הן לא היו תחת סמכות האב והן נהנו מזכויות שהיו שמורות לגברים בלבד כגון מתן עדות בבתי משפט או כתיבת צוואות. הן היו בעלות מעמד קדושה גבוה.

כאן אפשר לקרוא מעט יותר בהרחבה על המונח הזה.

הוסטליות של פלור גרדוניו הן נשים יפות, אלות טבע, גדולות מהחיים, לבנות ושחורות, נשים אמיתיות, חושניות, מיניות.

הסימביוזה שבין האישה-אלה לסביבה היא טוטאלית, האישה היא הטבע והטבע הוא האישה.

הקדושה, הבתוליות, המעמד הנשגב של הבתולות הוסטליות מתנקזים לתפיסה חדשה של אישה-טבע, של אישה קדושה, אישה שיש לכבד ולהעריץ.

Flor Garduño ©