גיבורות

צפי סער כתבה על הפרוייקט בטור “גברת מג’ונדרת” בהארץ.