מילים מצטלמות

תערוכה חדשה שאצרתי על צילום וטקסט, ב- Viewfinder