בדרך החוצה

בשביל היציאה מהקיבוץ, בצד הדרך, מאחורי עצים, עומדים בתים מפורקים, עירומים.

זה היה מוזר, המראה הזה, מוזר ומאוד עצוב, ביחוד לאחר הביקור בתערוכה במשכן, שם מוצגות התוכניות לבניית הקיבוצים.