Man Down

אומרים שתמונה אחת שווה אלף מילים.

לפעמים זה נכון.

במקרה הזה, שיר אחד, ובעיקר הקליפ שלו, שאומרים בצורה פשוטה וישירה מה ששנים מסבירים כל מי שנוגעים בצורה זו או אחרת בנושא של תקיפה מינית:

אונס = רצח.

השיר הזה, כפי שאני מבינה אותו, הוא לא הזמנה לרצח. הוא מעמיד אחד מול השני: כפי שהאישה רוצחת את האיש שאנס אותה, כך הוא רצח אותה כאשר הוא אנס אותה.

אונס = רצח.

של הגוף, של הנפש.

מותר לאישה להיות נשית, ומושכת, ושופעת, ולבלות. ואפילו (אבוי…) לשתות, להשתולל. להנות.

זו לא סיבה לאנוס אותה. אין אפילו סיבה מוצדקת אחת שמישהו יכריח מישהי לקיים איתה יחסי מין נגד רצונה.

אונס = רצח.