היום בצהריים, בואו להיות עם גיבורות

מרכז ענב לתרבות, על גג גן העיר, תל אביב