צילום עטיפה לספר של רונית ליברמנש “פגומות”

pgumot