ואז הגיעה תמר

ואמרתי לה – לכי דברי איתם.

באמת? אפשר? שאלה תמר וחייכה את חיוך מיליון הדולר שלה.

הפרידה מלה מאגה לא יכלה להיות שמחה יותר.