moonlight

כשאני מתבוננת בצילומים – נדיר שאתעכב דווקא על הצד הטכני שלהם.

בעבודה של אלחנדרו צסקילברג הטכניקה הופכת את הצילומים לבולטים בזאנר הצילום האנתרופולוגיכאשר הוא משלב את אור הירח עם תאורה מלאכותית, במהירויות איטיות.

המהירות האיטית חושפת את התנועה של המצולמים והנוף, ערבוב התאורות יוצר צבעוניות מעניינת, חלומית. 

אלחנדרו מצלם את היומיום של אנשי טורקנה שבקניה.

© Alejandro Chaskielberg
© Alejandro Chaskielberg