שקר

אומרים,

הזמן מרפא הכל

שקר גדול

הזמן לא מרפא כלום

basi_