צילומים עבור מחזה “בין שני עולמות” של שרה פון שוורצה