Christopher street

MARK SELIGER ©
MARK SELIGER ©
MARK SELIGER ©

christopher street הוא רחוב בווסט וילאד’ במנהטן, וסמל בינלאומי לגאוה.

הצלם מארק סליגר מצלם את התושבים הטרנסג’נדרים, ברחובות השכונה.