עקרת בית

 

Sean Hemmerle © Housewife, Baghdad, 2003