נדרים

Annette Messager, אחת האמניות העכשוויות המעניינות, החכמות והמרגשות (שכלית ורגשית).

 

Annette Messager Cœur au repos[Resting Heart], 2009 ©
Annette Messager my vows with picabia ©
Annette Messager My Vows ©
Annette Messager vows ©