גיבורות בדוח איגוד מרכזי הסיוע

אחריות חברתית
התמודדות עם פגיעה מינית
בישראל 2012

איגוד מרכזי הסיוע
לנפגעות ולנפגעי
ת ק י פ ה מ י נ י ת

140303144723report heb SMALL-spr (pdf)