מראות מקום – References

מבטים על מגדר והגירה בישראל
גלריה Line Red באר שבע | מרץ-מאי 2015

Art Israeli in Migration and Gender
2015 May-March | Sheva Beer, Gallery Line Red

MarotMakom (pdf)

אליסיה שחף | Ali | 2011 | צילום מטופל. מתוך הסדרה )wrong is Something (Deza .Photography Manipulated | 2011 | Ali | Shahaf Alicia ( wrong is Something (Deza series From