היום הזה בשנה

באחת בלילה התעוררתי כי שמעתי אותך מדבר אליי.

ארבעים שנה. ספרתי. ארבעים שנה אני שומעת אותך בראש שלי.

ארבעים שנה אני מנסה למחוק אותך שוכב על המיטה הזוגית, שקט כמו שלא היית יום אחד בחייך.

ארבעים שנה אני מנסה, לפעמים אפילו מצליחה, רואה אותך צוחק, מרגישה כמה אהבת אותי.

ואז אני מסתכלת סביבי, וכל כך חבל לי, כמה הפסדת.

כמה הפסדנו.