על ההשראה #16

Vivian Maier

Maloof Collection Vivian Maier ©