על ההשראה #18

http://www.lauriesimmons.net/

Laurie Simmons – Objects on Legs, 1974 ©