cristina

ספר אמנית כריסטינה הושק בתערוכה “כריסטינה” שהוצגה במקום לאמנות בתל אביב באוקטובר 2021
הספר עוסק במסע של צלמת שלא מצלמת שפוגשת בדרכה נשים שונות ברחבי העולם.
המפגשים הם אינטימיים, לעיתים מרגשים ולעיתים מטרידים את המנוחה.
בספר טקסטים ודימויים, חלקם מוצעים למכירה כבודדים