Absence of the Artist

 

כשלמדתי בקמרה, אי שם בשנות ה 90 של המאה הקודמת, התנהלו דיונים סוערים סביב השאלה – האם צילום זה אמנות.

(לי היה ברור שכן)

אני עדיין שומעת – גם מאמנים – קולות שאומרים שצילום זה רק קליק וכל אחד יכול וכו, אמירות שדי מעצבנות אותי.

מול העבודה של Keith Arnatt, צלם קונספטואלי נפלא, נראה לי שאין מקום לויכוח…

© Keith Arnatt Self Burial with Mirror, 1969
© Keith Arnatt The Absence of the Artist, 1968